Chronische Mountain Sickness (CMS)

Publicatie in The Journal of Physiology, van 26 december 2023

La Rinconada is een mijnstad in de Peruaanse Andes. Met een hoogte van 5300 meter is het de hoogste permanent bewoonde plaats op Aarde. De stad ligt naast een goudmijn, hier wonen ongeveer 50.000 mensen. In totaal wonen er meer dan 80 miljoen mensen wereldwijd boven de 2500 meter hoogte, waar ze te maken krijgen met chronische hypobare hypoxie, wat een aanzienlijke fysiologische uitdaging is.

Het Expeditie 5300-programma is het eerste wetenschappelijke en medische initiatief in La Rinconada dat gericht is op het bestuderen van de fysiologische aanpassingen en gezondheidsproblemen gerelateerd aan de hoogte bij deze unieke bevolkingsgroep.

Hemoglobineconcetratie

Inwoners van La Rinconada vertonen opmerkelijk hoge hemoglobineconcentraties (gemiddeld12,6 ± 1,5 mmol/L; n = 57), en bij personen met chronische mountainsickness (CMS) zijn deze concentraties zelfs nog hoger (gemiddeld 14,3 ± 1,1 mmol/L; n = 150). Deze hoge waarden gaan samen met een verhoogde totale hemoglobinemassa en een verhoogd bloedvolume, zonder dat er sprake is van ijzertekort. Deze veranderingen leiden tot een aanzienlijke toename in bloedviscositeit, die nog sterker is bij CMS-patiënten. Ondanks deze significante hematologische veranderingen, blijkt de 24-uurs bloeddruk in La Rinconada overwegend normaal. Bij een toename van de viscositeit en een maar matige afname van de vaatweerstand is het te verwachten dat de cardiac output daalt bij CMS en op hoogte in het algemeen, dit laten Léon-Velarde en anderen zien in hun artikel. (2)

Stacks Image 74

SL: zeeniveau (n=15)
HA: gezonde high altitude natives (n=15)
CMS: patiënten met chronische mountain sickness (n=55)
(referentie 2)

Echocardiografie

Echocardiografisch onderzoek liet een aanzienlijke vergroting van de rechterventrikel en verhoogde pulmonale arteriële druk (PAP) zien, naast concentrische remodellering van de linkerventrikel en graad I diastolische disfunctie. Deze veranderingen zijn doorgaans meer uitgesproken bij hooglanders met CMS. Polygrafie toonde een significante daling in nachtelijke zuurstofsaturatie (mediaan SpO2 = 79%), die nog ernstiger is bij CMS-patiënten, die ook een hogere zuurstofdesaturatie-index vertoonden (Wereldwijd ziet men tegenwoordig de zuurstofdesaturatie-index en de diepte van de desaturaties geassocieerd met de apneu’s/hypopneu’s als een belangrijkere parameter ten aanzien van de cardio- en cerebrovasculaire consequenties dan de hoogte van de AHI). De bevolking van La Rinconada biedt een unieke gelegenheid om de menselijke respons op chronische ernstige hypoxie te bestuderen, op een hoogte die mogelijk de limiet benadert van wat mensen permanent kunnen bewonen zonder ernstige gezondheidsrisico’s.

  1. Champigneulle B, Brugniaux JV, Stauffer E, Doutreleau S,Furian M, Perger E, Pina A, Baillieul S, Deschamps B, Hancco I, Connes P, Robach P, Pichon A, Verges S. Expedition 5300: limits of human adaptations in the highest city in the world. J Physiol. 2023 Dec 26.

  1. León-Velarde F, Villafuerte FC, Richalet JP. Chronic mountain sickness and the heart. Prog Cardiovasc Dis. 2010 May-Jun;52(6):540-9. doi: 10.1016/j.pcad.2010.02.012. PMID: 20417348.

Page last updated: 09 January 2024
Terug
AHI (Apnoe- Hypopneu Index)

De AHI, of Apneu-Hypopneu Index, is een maatstaf die wordt gebruikt om de ernst van slaapapneu te beoordelen. Slaapapneu is een aandoening waarbij een persoon tijdens het slapen herhaaldelijk stopt met ademen of oppervlakkig ademt. De AHI meet het aantal keer per uur slaap dat een persoon een apneu (een ademhalingsstop) of een hypopneu (een significante vermindering van de ademhaling) ervaart. Dit is dan onafhankelijk van de gevolgen van deze apneu of hypopneu.