Wilderness First Aid Mountain (WFAM)

De WFAM is een nieuwe cursus voor gidsen, mountain leaders en anderen die reizen begeleiden naar (grote)hoogte. Vanuit het veld bleek er vraag te zijn naar een cursus specifiek gericht op de medische problematiek die op hoogte kan ontstaan. Het doel van deze cursus is om betrokkenen/cursisten te bekwamen in het herkennen en behandelen van ziektebeelden specifiek voor hoogte, maar ook de gevolgen van de hoogte op bestaande problemen bij cliënten. Een plan van aanpak aanleren (inclusief het toedienen van medicatie) en dit toetsen waardoor er een ‘verlengde-arm-constructie’ geformaliseerd kan worden tussen de cursisten en de artsen van Hoogtegeneeskunde Nederland en de Mountain Medicine groep binnen Outdoor Medicine wanneer de cursus met voldoende resultaat wordt afgesloten voor een bepaalde periode.

Verlengde-arm-constructie

Bevoegdheden/verantwoordelijkheden: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG; Stb. 655, 1993)

Het op eigen gezag verrichten van bepaalde handelingen is voorbehouden aan bij de Wet BIG aangegeven beroepsbeoefenaren. Verrichten anderen deze zogenoemde voorbehouden handelingen op eigen gezag, dan zijn zij onbevoegd en strafbaar. Het toedienen van medicatie aan cliënten valt onder de voorbehouden handelingen. Zelfstandig bevoegd tot deze handelingen zijn geregistreerde artsen.
De arts mag de voorbehouden handeling niet laten uitvoeren door een ander, tenzij hij redelijkerwijs mag aannemen dat deze beschikt over de bekwaamheid die is vereist voor het behoorlijk uitvoeren van de opdracht. Verder dient hij waar nodig aanwijzingen te geven, toezicht te houden en de mogelijkheid van tussenkomst te regelen. Het geven van adviezen aan patiënten blijft altijd een verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Deze taak kan niet worden gedelegeerd. Anderen dan artsen en verpleegkundigen mogen geen voorbehouden handelingen verrichten tenzij:

  • Dit gebeurt in opdracht van (in dit geval) een arts, en
  • Hij/zij redelijkerwijs mag aannemen dat hij/zij beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van de opdracht (zoals het geval is bij een verpleegkundige die bloed toedient in opdracht van een arts), en
  • Hij/zij heeft gehandeld overeenkomstig aanwijzingen van de opdrachtgever.

Last Published: Zondag, 26 Augustus 2018