Er kan veel gebeuren tijdens trekkingen, klimtochten en expedities, een goede voorbereiding en kennis is van essentieel belang
RBerendsen

The great breathlessness mountains

From Kashi to Kabul

Onderdeel van de Zijderoute

"...next, one comes to Big Headache and Little Headache Mountains, as well as Red Earth and Swelter Hills. They make a man so hot that his face turns pale, his head aches, and he begins to vomit. Even the donkeys and swine react this way."
Too Kin

Acute hoogteziekte wordt al eeuwenlang erkend. Tussen 37 en 32 v. Chr. rapporteerde de hoge Chinese ambtenaar Too-Kin over de moeilijkheden die een gewapende escorte zou tegenkomen bij het oversteken van wat waarschijnlijk de Kilik-pas was (4827 m) op de grens tussen China en Pakistan. Reizigers, zei hij, zouden de "Kleine Hoofdpijnberg" en de "Grote Hoofdpijnberg" moeten oversteken, waar "het lichaam van de mensen koortsig wordt, ze verliezen kleur en worden aangevallen met hoofdpijn en braken”.

Referentie

  1. Wylie A: Notes on the Western regions, in West JB (ed): High Altitude Physiology. Stroudsburg, Pa, Hutchinson Ross Publishing Co, 1981.

Hoogteziekte

Hoogteziekte (Acute Mountain Sickness of AMS) is een verzameling van klachten die kunnen ontstaan bij het gaan naar hoogte. Op welke hoogte, bij wie en waarom is niet goed te verklaren. Het ziektebeeld beschrijft inmiddels vier soorten klachten en deze klachten worden onderverdeeld in ernst. De som van de ernst van de klachten bepaalt onder andere of iemand hoogteziekte heeft en in welke mate. Er is aan de 2018 score een nieuwe component toegevoegd; dat is een beschrijving van de impact die de klachten hebben gehad op de activiteiten. De meest bekende score die gebruikt wordt heet de Lake Louise Self Reporting Score (LLSRS).
Naast AMS bestaan er nog twee ernstige vormen en wel hoogtelongoedeem (High Altitude Pulmonary Edema; HAPE), een ophoping van vocht in de longen waardoor de persoon die deze klachten heeft kan "verdrinken" in zijn eigen vocht. De ander vorm is hoogtehersenoedeem (High Altitude Cerebral Edema; HACE), een vochtophoping in de hersenen waardoor de druk binnen de schedel zo erg toeneemt dat de hersenen niet meer normaal kunnen functioneren en beide ernstige aandoeningen kunnen, wanneer niet adequaat wordt be(ge)handeld dodelijk zijn.
LLSRS

Ziektebeelden

Stacks Image 548
Acute Mountain Sickness
Stacks Image 550
High Altitude Pulmonary Edema
Stacks Image 552
High Altitude Cerebral Edema

Last Published: 21 November 2021