Er kan veel gebeuren tijdens trekkingen, klimtochten en expedities maar toch gaat het meestal goed
RBerendsen

Hoogteziekte

Ziektebeelden

Hoogteziekte (Acute Mountain Sickness of AMS) is een verzameling van klachten die kunnen ontstaan bij het gaan naar hoogte. Op welke hoogte, bij wie en waarom is niet goed te verklaren. Het ziektebeeld beschrijft inmiddels vier soorten klachten en deze klachten worden onderverdeeld in ernst. De som van de ernst van de klachten bepaalt onder andere of iemand hoogteziekte heeft en in welke mate. Er is aan de 2018 score een nieuwe component toegevoegd; dat is een beschrijving van de impact die de klachten hebben gehad op de activiteiten. De meest bekende score die gebruikt wordt heet de Lake Louise Self Reporting Score (LLSRS).
Naast AMS bestaan er nog twee ernstige vormen en wel hoogtelongoedeem (High Altitude Pulmonary Edema; HAPE), een ophoping van vocht in de longen waardoor de persoon die deze klachten heeft kan "verdrinken" in zijn eigen vocht. De ander vorm is hoogtehersenoedeem (High Altitude Cerebral Edema; HACE), een vochtophoping in de hersenen waardoor de druk binnen de schedel zo erg toeneemt dat de hersenen niet meer normaal kunnen functioneren en beide ernstige aandoeningen kunnen, wanneer niet adequaat wordt be(ge)handeld dodelijk zijn.
LLSRS
Stacks Image 548
Acute Mountain Sickness
Stacks Image 550
High Altitude Pulmonary Edema
Stacks Image 552
High Altitude Cerebral Edema

De Lake Louise score calculator

0
0
0
0

Last Published: 06 Juni 2019