Sometimes science is the excuse for exploration
George Mallory

Maatschap Hoogtegeneeskunde Nederland

De werkgroep Hoogtegeneeskunde Nederland is opgericht in 2004 te Nijmegen door een aantal in hoogte geïnteresseerde artsen. De doelstelling van de werkgroep is het toegankelijk maken van specifieke hoogte gerelateerde medische kennis en ook kennis vergaren over problemen die zijn ontstaan op en/of door hoogte. De werkgroep bestaat niet meer in zijn huidige vorm maar is omgevormd tot de "Maatschap Hoogtegeneeskunde Nederland". De maatschap bestaat uit twee partners (maten). De doelstelling blijft gehandhaafd met als aanvulling (expeditie) ondersteuning vanuit Nederland. Deze leden hebben ook zitting in de Medische Commissie van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV)

Remco R Berendsen

Anesthesioloog & Doctor in Mountain Medicine

Last published: Zondag, November 21, 2021

Remco Berendsen
Na zijn opleiding tot anesthesioloog in Nijmegen is hij gaan werken in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zijn aandachtsgebied is de cardio-thoracale anesthesie bij kinderen en volwassenen.
Tijdens zijn opleiding tot anesthesioloog in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud (UMC St. Radboud) te Nijmegen heeft hij zijn internationale diploma in mountain medicine (DiMM) gehaald. In 2006 was hij de organisator van het “Dutch Congress on High Altitude Medicine, Past to Present”. Eerder dat jaar stond hij op de top van de 6de hoogste berg in de wereld, Cho Oyu (8201 m).
In 2004 heeft hij de werkgroep hoogtefysiologie Nederland opgericht welke is overgegaan in de maatschap hoogtegeneeskunde Nederland. Naast zijn huidige werkzaamheden als anesthesioloog is hij zeer geïnteresseerd in de berggeneeskunde en dan met name de gevolgen die het hooggebergte heeft op de fysiologische veranderingen en de pathologie die hierbij kan optreden. Zijn promotieonderzoek heeft als thema: "How to empower the Altitude traveller?". Verder is hij actief binnen de medische commissie van de
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging en is hij bestuurslid bij stichting Outdoor Medicine. Sinds 2014 is hij instructeur en course director van de mountain medicine cursus georganiseerd door Outdoor Medicine en sinds 2016 ook AWLS instructeur. In 2018 heeft hij samen met Marieke van Vessem de WFAM vorm gegeven, ook een cursus georganiseerd door Outdoor Medicine.

Gerelateerde publicaties

[Serious and sometimes fatal consequences of high-altitude pulmonary oedema].
Berendsen RR
, Willems JH, Bosch FH, Hulsebosch R, Kayser B. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008 Dec 20;152(51-52):2758-62

Preventie van acute hoogteziekte met acetazolamide.
M.E. van Vessem, B. Kayser, T. Stijnen, R.R.Berendsen. Huisarts Wet 2013;56(12):610-5

[Treating frostbite injuries].
Berendsen RR
, Kolfschoten NE, de Jong VM, Frima H, Daanen HA, Anema HA. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(25):A4702

Acetazolamide and cerebrovascular function at high altitude.
Teppema LJ,
Berendsen RR. J Physiol. 2012 Jun 15;590(Pt 12):2945-6

Response to the reply of J. Duffin to our letter entitled 'Acetazolamide and cerebrovascular function at high altitude'.
Teppema LJ, Berendsen RR. J Physiol. 2012 Aug 1;590(Pt 15):3625-6

Letter to the Editor.
Teppema LJ, Berendsen RR.
J Appl Physiol (1985). 2016 Mar 1;120(5):564.

Reply to Hermand, Voituron, Lhuissier, and Richalet.
Teppema LJ,
Berendsen RR. J Appl Physiol (1985). 2016 Jun 15;120(12):1493.

Erythropoietin does not have effects on the ventilatory and pulmonary vascular response to acute hypoxia in men and women.
Berendsen RR, Lindeman RC, Boom M, Aarts LP, van Dorp EL, Teppema LJ. Exp Physiol. 2016 Jul 13.

Electronic nose technology fails to sniff out Acute Mountain Sickness
Berendsen RR, van Vessem ME, Bruins M, Teppema LJSM, Aarts LPHJ, Kayser B. High Alt Med Biol. 2018 Mar 20.

The 2018 Lake Louise Acute Mountain Sickness Score.
Roach RC, Hackett PH, Oelz O, Bärtsch P, Luks AM, MacInnis MJ, Baillie JK6; 
Lake Louise AMS Score Consensus Committee. High Alt Med Biol. 2018 Mar 19(1):4-6

Marieke E van Vessem

AIOS Sportgeneeskunde & Doctor in Mountain Medicine

Last published: Zondag, November 21, 2021

Stacks Image 1055
In haar opleiding tot basisarts in Utrecht heeft zij kennis gemaakt de hoogtegeneeskunde tijdens twee wetenschappelijke stages. Hierna is zij als arts-onderzoeker gaan werken in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden. Haar aandachtsgebied is vasoplegie na hartfalen chirurgie. Gedurende haar promotietraject heeft zij het internationale diploma in mountain medicine (DiMM) en het aanvullende postgraduate certificate gehaald in Engeland. Verder is zij actief in de medische commissie van de Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging en voor de stichting Outdoor Medicine. Sinds 2016 is zij instructeur voor de Mountain Medicine cursus. Momenteel is zij bezig met onderzoek naar de mogelijke langetermijneffecten van hoogte hersenoedeem.

Gerelateerde publicaties

Preventie van acute hoogteziekte met acetazolamide.
M.E. van Vessem
, B. Kayser, T. Stijnen, R.R.Berendsen. Huisarts Wet 2013;56(12):610-5

Electronic nose technology fails to sniff out Acute Mountain Sickness
Berendsen RR, van Vessem ME, Bruins M, Teppema LJSM, Aarts LPHJ, Kayser B. High Alt Med Biol. 2018 Mar 20.

Hoogtegeneeskunde.nl's Privacy Policy

Hoogtegeneeskunde.nl vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt hoogtegeneeskunde.nl overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De door u verstrekte gegevens verwerkt hoogtegeneeskunde.nl alleen om uw vraag correct te beantwoorden of u de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiermee hebt ingestemd of dit wettelijk verplicht is.
Hoogtegeneeskunde.nl maakt continu logbestanden van de activiteiten op zijn web-omgeving. Die logbestanden bevatten gegevens zoals uw IP-adres, browser type, laatst bezochte hoogtegeneeskunde-webpagina en andere soortgelijke gegevens. Log-bestanden worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van hoogtegeneeskunde te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hoogtegeneeskunde.nl maakt geen gebruik van cookies.
Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina’s van hoogtegeneeskunde.nl. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Last Published: Zondag, 21 November 2021