Hoogtegeneeskunde.nl's Privacy Policy

Last Published Donderdag, 07 December 2017

Hoogtegeneeskunde.nl vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt hoogtegeneeskunde.nl overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De door u verstrekte gegevens verwerkt hoogtegeneeskunde.nl alleen om uw vraag correct te beantwoorden of u de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiermee hebt ingestemd of dit wettelijk is verplicht.

Hoogtegeneeskunde.nl maakt continu logbestanden van de activiteiten op zijn web-omgeving. Die logbestanden bevatten gegevens zoals uw IP-adres, browser type, laatst bezochte hoogtegeneeskunde-webpagina en andere soortgelijke gegevens. Log-bestanden worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van hoogtegeneeskunde te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hoogtegeneeskunde.nl maakt geen gebruik van cookies.

Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina’s van hoogtegeneeskunde.nl. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Last Published: Donderdag, 07 December 2017